top of page

לכל המתכונים

קינוחים

המנות האחרונות הן תפארת המטבח האיטלקי. 


ישנן כמה מנות אחרונות איטלקיות ששמען יצא בעולם כולו כמו - טירמיסו, פנקוטה, זביונה ועוגות השקדים והאגוזים המיוחדות.


גם העוגות האיטלקיות המיוחדות מצטיינות בטעמיהן הנפלאים ומעת לעת נביא כאן מתכונים נוספים של עוגות נפלאות אלה.

כל מתכוני הקינוחים
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie
Rockin’ Rocky Road Ice Cream
Tom’s Heavenly Apple Strudel
Joe’s Divine Butter Tarts
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie
Rockin’ Rocky Road Ice Cream
Tom’s Heavenly Apple Strudel
Joe’s Divine Butter Tarts
bottom of page